ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายยอดบุญสมุนไพร

ยอดบุญสมุนไพร

ยอดบุญสมุนไพร มีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆในหลายจังหวัดภาคเหนือ เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา หากลูกค้าท่านใดที่อยู่นอกขอบเขตของตัวแทนจำหน่ายของเรา สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ในเว็บไซต์ หรือตามช่องทางต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้...ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์ : 083-1523675, 053-556299
เฟซบุ๊ค : ยอดบุญสมุนไพร-เจี่ยวกู่หลาน
ไลน์ @ : @yodboon


จังหวัดเชียงใหม่ อ.ฝาง/อ.ไชยปราการ

คุณ บุญยืน สวนพลู
โทร. 081-882-5734

จังหวัดเชียงใหม่ อ.สันทราย/อ.แม่ริม/อ.แม่แตง

คุณ วรัญญา คุ้มโภคา
โทร. 086-020-4636

จังหวัดเชียงใหม่ อ.เชียงดาว/อ.ดอยสะเก็ด/อ.หางดง

คุณ จีรนันท์ ขัดทอง
โทร. 090-147-4288

จังหวัดลำปาง/อุดรธานี/เพชรบูรณ์

คุณ มัลลิกา อดออม
โทร. 081-952-8231

จังหวัดแพร่

คุณ ปิ่นจันทร์ ตะนาวรรณ
โทร. 080-678-7942

จังหวัดน่าน/พะเยา

คุณ กอบกูล ดวงสิงค์
โทร. 093-519-2246

จังหวัดเชียงราย

คุณ สมชาติ ศรีเรือง
โทร. 089-558-7799

จังหวัดกำแพงเพชร/ตาก/พิจิตร/นครสวรรค์

คุณ สงกรานต์ มะโนเนือง
โทร. 086-662-2449

จังหวัดพิษณุโลก

คุณ ณภัทร์พาณี ธนสิทธ์ภูวนาท
โทร. 083-984-3924