ป้าจันรอน อายุ 62 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์


ป้าจันรอน อายุ 62 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์
ป่วยเป็นไขมันในเลือดสูง ปวดศรีษะเป็นประจำ ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลพบว่า ไขมันสูงมาก ไตกรีเชอร์ไลน์สูงมาก มึนหัว
หมอให้กินยาลดไขมันเช้า 2เม็ด เย็น2เม็ดจนได้พบกับ
?เจียวกุ่หลาน-ยอดบุญสมุนไพร?จากรายการวิทยุและคำแนะนำจากผู้เคยทาน จึงได้ทดลองซื้อทาน1กล่อง
กินมาเรื่อยๆๆๆควบคู่ยาจากโรงพยาบาล จนปัจจุบัน ตรวจเลือดพบว่าไขมันลดลงจนปกติแล้วหมอให้หยุดยาจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังคงกิน.
?เจียวกุ่หลาน-ยอดบุญสมุนไพร?. อยู่ตลอด
ติดตาม www.yodboon59.com
053-556299/ 083-1523675