ยอดปุ๋ย และ อาหารพืชทางใบฟาส มณชัย

ยอดปุ๋ย และ อาหารพืชทางใบฟาส

คุณสมบัติของอาหารพืชทางใบฟาส และ ยอดปุ๋ย สูตร1 / สูตร2

คุณสมบัติของอาหารพืชทางใบฟาส
• เพื่อเร่งขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• เพื่อส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชให้เป็นไปอย่างธรรมชาติของพืชนั้นๆ
• ฟาสช่วยให้ใบของพืชปรุงอาหารได้เพิ่มขึ้น
• หลังการการใช้ฟาสแล้วใบของพืชจะแผ่หันเข้าหาแสงอาทิตย์
• ใบมีประสิทธิภาพปรุงอาหารได้เพิ่มขึ้นส่งผลไปถึงรากของพืชโดยตรง
• รากของพืช ขยายแตกตัวซึมซับมากขึ้นตาม
• สารอาหารส่งไปยังไปยังส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ต้น ใบ ดอก ให้เพียงพอกับความต้องการฟาส เหมาะสำหรับนา,ข้าว,พืชผัก,ไม้ผล,พืชไร่,ยางพารา ได้ทุกระยะ

สกัดจากธรรมชาติปลอดภัยได้ผลเร็ว ส่วนประกอบหลัก ได้จากกรดอมิโนของกุ้ง – ปลาและองค์ประกอบอื่นที่สำคัญสำหรับพืชต่างๆ
- ช่วยฟื้นฟูต้น
- เร่งการแตกรากใหม่
- ช่วยเร่งช่อดอกให้อ้วนสมบูรณ์ ลดการหลุดร่วง มีความสมบูรณ์ของเกสรตัวผู้ + ตัวเมีย
- ขยายผลโตเร็ว มีน้ำหนัก
จุดเด่น ภายหลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้ว 5-10 นาที ตัวใบพืชจะยกขึ้นและหันหน้าใบสู่แสงแดดอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มของพืชล้มลุก เพื่อเริ่มการสังเคราะห์แสงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากเทคนิคในกระบวนการผลิตอาหารพืชทางใบ...ฟาส

สารปรับสภาพทางดิน ยอดปุ๋ย สูตร 1 คุณสมบัติ
• ปรับสภาพความเป็น กรด - ด่านในดิน ฟื้นฟูต้นโทรม หลังเก็บเกี่ยว เนื่องจากใส่ปุ๋ยเคมีมาก - น้ำท่วมขัง – ใส่สารคลอเรทมานาน
• ช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน ทำให้ดินร่วน ฟู และซุยขึ้น
• ทำให้เกิดการแตกรากมากขึ้น ดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้น
• เหมาะกับพืชทุกชนิด ทั้ง ข้าว,อ้อย,ข้าวโพด,มันสำปะหลัง,ผักและพืชไร่ทั่วไป
สารปรับสภาพทางดิน ยอดปุ๋ย สูตร 2 คุณสมบัติ เพิ่มน้ำหนัก - เพิ่มความหวาน - ขยายหัว – ขยายผล
• ใช้ช่วงสุดท้าย นาข้าว ตั้งท้อง จะช่วยให้รวงใหญ่ เม็ดไม่ลีบ 25 – 50 กก./ไร่
• ลำไยในดำ ( เมล็ดในจะเล็ก เนื้อแน่น หวานกรอบ ไซด์จัมโบ้ )
• มันสำปะหลัง ลงหัว เนื้อแน่น น้ำหนักดี
• พืชผัก ( กะหล่ำ พริก มะเขือ สตอเบอรี่ ไม้ดอกไม้ประดับ อื่นๆ ) “ หัวจะแน่น สีสด “

ยอดปุ๋ย และ อาหารพืชทางใบฟาส สวน อโวคาโด่

สวนลำไย อำเภอพร้าว เชียงใหม่

สวนลำไย ที่ใช้ยอดปุ๋ยและอาหารพืชทางใบฟาสมณชัย

สวนลำไยอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รีวิวลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์

การทำลำไยในและนอกฤดู โดย อ.มณชัย